Introverta Egenskaper är Bra Egenskaper

 
Oftast så tänker man kanske att en framgångsrik ledare bör vara bra på att nätverka och hålla uppe stämningen på arbetsplatsen; alltså ha extroverta egenskaper. Men kanske är detta inte helt självklart, kanske krävs det inte extroverta egenskaper för att vara en bra ledare. Författaren Susan Cain uppmärksammar i sin bok att det finns många introverta personligheter bland de skickliga ledarna och cheferna. Mahatma Ghandi, Abraham Lincoln, Bill Gates och Barack Obama är alla bra ledare, är alla introverta.
 
 
Den amerikanske management-teoretikern Jim Collins har genomfört en känd studie som konstaterat att en stor andel av dagens största företag VD:ar utövar ett mer tillbakadraget ledarskap, som genomsyras av ödmjukhet och förmågan att lyssna istället för utstrålning och karisma. Alltså verkar ju ett introvert ledarskap också fungera! Collins slutsats var att huruvida ledaren är extrovert eller introvert har inte särskilt stor betydelse, god ledarskap bygger istället på att ledaren brinner för organisationen.

På en arbetsplats behövs både introverta och extroverta, oavsett vilken arbetsplats det handlar om. De extroverta och de introverta egenskaperna kompletterar varandra. 

 


Kommentera här: