Start High School step 4: Start School!

Jag kom till skolan kl 7.30 (20 min innan första lektionen). Vid huvudkontoret mötte jag min counselor (Studie- och yrkesvägledare) och fick mitt schema. Skolan har ”block-schedule”, vilket innebär att alla börjar och slutar sina lektioner samtidigt.

Det var också en elev som skulle guida mig under dagen. Han kom vid slutet av mina lektioner och visade mig till nästa lektion. Med tanke på skolans storlek var det tur! Det finns fyra våningar och ingen av klassrummen var i närheten av varandra!!

Det var en spännande, men lite utmattande första dag!